Category Archive : Määratlemata

Tähelepanu koolieelikute vanemad!
???
Jaanuar pole enam kaugel ja Alu Kool kutsub jaanuari lõpus, neljapäeval, 27. jaanuaril, kell 17.00 koolieelikuid esimesse eelkooli.
Eelkool hakkab olema neljapäeviti. Eelkooli õpetaja on Marika Raudauk. Esimesel korral jagatakse nii lastevanematele kui lastele olulisem info eelkooli toimumise kohta.
???
Registreeruda saab 20. jaanuarini aadressil marika@alulakool.edu.ee või sille@alulakool.edu.ee

Jagame rõõmuga infot, et meie maja huviringid alustavad järgmine nädal tegevusi – kunstiring, puutööring, muusikaring ja spordiring.
Nimetatud huviringid on õpilastele tasuta. Juurde on lisandumas oktoobri teises pooles liiklusring.

Kui laps on endale esimestel ringi välja valinud ja oma otsuses kindel, et soovib ringis osaleda, on Rapla vallal lapsevanemale registreerimiseks loodud keskkond rapla.huviregister.ee

Tabelis on ka toodud Fredy inglise keele ja keraamika ring, mis on majaväliste pakkujate poolt ning tasulised ja sinna registris registreeruma ei pea. Registreeruma peab kunstiringi, puutööringi, muusikaringi, liiklusringi ja spordiringi.

Juhis, kuidas laps ringi registreerida on siin: https://rapla.kovtp.ee/documents/17843026/28241401/Juhendmaterjal+lapsevanemale+huviregistrisse+registreerimisel.pdf/c669469d-ee16-4020-899f-934c5b472a41

Selles keskkonnas on oluline laps kindlasti ringi registreerida.

Kui Te peaksite hätta jääma registreerimisel, andke julgesti märku! Püüame koostöös lapse ringi registreerida.

Küsimuste korral võtke ühendust kas Stuudiumis või sille@alulakool.edu.ee

 

ESMASPÄEVAL, 27. septembril ootame kõiki LASTEAIA JA KOOLI lapsevanemaid üldkoosolekule/koolitusele, MIS TOIMUB VEEBIS.

 Koosolek algab kell 17.30.

Päevakorras on:

  1. Lühikokkuvõte 2020/2021.õppeaastast lasteaias ja koolis ning uue õppeaasta rõhuasetused. Ülle Riisalu direktor
  2. Ettekanne hoolekogu tööst 2020/2021.õppeaastal
  3. Uute hoolekogu liikmete valimine.
  4. LAPSE TERVIS-Lapse vaimne, füüsiline ja psüühiline tervis, eripärad ja ealised iseärasused. Stress ja läbipõlemine, ülekoormus ja igavus koolis. Füüsiline aktiivsus ja huvitegevuse vajadused ning mõjud. KRISTIINE VAHTRAMÄE Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse esimees

 

Koosoleku link saadetakse Teile hiljem Stuudiumi ja Eliisi kaudu.

Ootame rohket osavõttu!

2021. aasta aprillist juunini viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga lasteaedades ja koolides läbi riiklikud rahuloluküsitlused. 

Tulemused on nähtavad, kui vajutate allpool olevale veebilingile.

 

Alu Kooli unikaalne veebilink on: 

https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=THC0JBPIDN

 Üldhariduskoolide küsitlustest võttis osa 488 üldhariduskooli. Kõikidest 4. klassi õpilastest vastas küsitlusele 74%, 8. klassis 67%, 11. klassis 67% ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatest vastas küsitlusele 21%.  Õpetajate küsitlustele vastas 53% õpetajatest  ja lapsevanemate küsitlustele kokku 25 373 lapsevanemat.

Alushariduse rahuloluküsitlustest võttis osa 572 lasteaeda. Õpetajate küsitlustele vastas 10 253 õpetajat  ja lapsevanemate küsitlustele kokku 22 714 lapsevanemat.