Category Archive : Määratlemata

Austatud vanemad.

Seoses sellega, et ühel I klassi õpilasel on osutunud Covid-19 test positiivseks on alates 28.10.-10.11. kool üle viidud distantsõppele ja õpilased ning õpetajad viibivad eneseisolatsioonis. Koolimaja uks on suletud.

Lisan juurde juhised eneseisolatsioonis viibimise kohta.

Siin väljavõte Terviseameti kirjast:

Haigestumine Alu koolis

Terviseameti andmetel tuvastati 28.10.2020 Alu Kooli I klassi õpilasel COVID-19 positiivne leid. Laps viibis koolis 28.10.2020 ja oli kogu kooliga koos ühises jalutusruumis.

Seoses lapse haigestumisega viia läbi kooli ruumides suurpuhastus koos desinfitseerivate vahendite kasutamisega ja õhutada põhjalikult ruume.

Palume kohe teavitada Alu Kooli töötajaid ja lastevanemaid COVID-19 haigega kokkupuutumisest ja vajadusest jääda kodusesse isolatsiooni 28.10 -10.11.2020 (õpilase viimasest koolis viibimise päevast 14 päeva).

Teistel (Lasteaed) töötajatel ja lastel jälgida tervislikku seisundit kuni 10.11.2020 kaasa arvatud ja haigustunnuste ilmnemisel jääda koju ja võtta kohe ühendust oma perearstiga.

Üldiste küsimuste korral palun pöörduge direktori poole. Õppetööd puudutavate küsimuste korral palun pöörduge klassijuhataja ja õppejuhi poole.

Lugupidamisega

Ülle Riisalu
Direktor
tel 55694827
kool@alulakool.edu.ee

Lugupeetud lapsevanemad,
Edastame info, mis puudutab määruste muudatusi Rapla vallas. Saate nendega tutvuda allolevatel aadressidel:

„Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas“ muudetud kujul on leitav

https://www.riigiteataja.ee/akt/420102020010

„Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“ muudetud kujul on leitav

https://www.riigiteataja.ee/akt/401102020013?leiaKehtiv

 

Alu Kooli lastevanemate üldkoosolek leiab aset videokoosolekuna kolmapäeval, 14.10.2020.
Algus kell 17.30.
Saadame Teile veebiseminari aadressi mõned päevad enne koosoleku toimumist.

Päevakorras on:
1. Ülevaade alanud õppeaastast. Ülle Riisalu-direktor
2. Õppe- ja kasvatustöö ja sellega seonduvad muudatused koolis ja lasteaias. Sille Valinu- õppe- ja arendusjuht
3. Majandustegevuse lühikokkuvõte ja uued plaanid. Karis Söönurm- majandusjuht
4. Hoolekogu töö lühikokkuvõte. Marve Reede- hoolekogu esimees
5. Uue hoolekogu liikme valimine

Loodame väga, et saate koosolekul osaleda.

Alu Kooli juhtkond

Rapla Vallavalitsus on sel õppeaatsal teinud uuenduse ja loonud majasiseste huviringide registri. See tähendab, et oktoobrist alustavatesse huviringidesse peaks lapsevanem läbi e-keskkonna oma lapse soovitud ringidesse registreerima.

Alu Kooli huviringid leiate sellelt aadressilt: rapla.huviregister.ee/index.php?teema=ringivalik

Esimesed olulised sammud, lapsele huviringi määramiseks huviringi registris.

Samm 1: Esmalt läheb vanem registrisse sisse oma ID-kaardi või mobiil-IDga (huviregistri)

Samm 2: lapsevanem registreerib ennast sisestades oma meili aadressiga (meil millele saadetakse tavitusi). Registreerimiskiri tuleb meilile.

Samm 3: lapsevanem saab määrata enda paroolid (edaspidi ei pea kasutama ID-kaarti või mobiil-IDd)

Samm 4: lapsevanem lisab oma lapse/lapsed (nimi ja isikukood, kool, klass)

Samm 5: lapsevanem saab koos lapsega valida lapsele ringitabelist huviringi ja klõpsates „lisa laps ringi“ saab ringijuhendaja sellekohase teavituse. Ringijuhendaja saab kas lapse ringi kinnitada või selle põhjendusega tagasi lükata (lapsevanem saab sellekohase e-kirja).

Valida võib ka mitu ringi. Kui jääte huviringi registreerimisega hätta, andke julgesti märku!