Category Archive : Määratlemata

 

ESMASPÄEVAL, 27. septembril ootame kõiki LASTEAIA JA KOOLI lapsevanemaid üldkoosolekule/koolitusele, MIS TOIMUB VEEBIS.

 Koosolek algab kell 17.30.

Päevakorras on:

  1. Lühikokkuvõte 2020/2021.õppeaastast lasteaias ja koolis ning uue õppeaasta rõhuasetused. Ülle Riisalu direktor
  2. Ettekanne hoolekogu tööst 2020/2021.õppeaastal
  3. Uute hoolekogu liikmete valimine.
  4. LAPSE TERVIS-Lapse vaimne, füüsiline ja psüühiline tervis, eripärad ja ealised iseärasused. Stress ja läbipõlemine, ülekoormus ja igavus koolis. Füüsiline aktiivsus ja huvitegevuse vajadused ning mõjud. KRISTIINE VAHTRAMÄE Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse esimees

 

Koosoleku link saadetakse Teile hiljem Stuudiumi ja Eliisi kaudu.

Ootame rohket osavõttu!

2021. aasta aprillist juunini viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga lasteaedades ja koolides läbi riiklikud rahuloluküsitlused. 

Tulemused on nähtavad, kui vajutate allpool olevale veebilingile.

 

Alu Kooli unikaalne veebilink on: 

https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=THC0JBPIDN

 Üldhariduskoolide küsitlustest võttis osa 488 üldhariduskooli. Kõikidest 4. klassi õpilastest vastas küsitlusele 74%, 8. klassis 67%, 11. klassis 67% ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatest vastas küsitlusele 21%.  Õpetajate küsitlustele vastas 53% õpetajatest  ja lapsevanemate küsitlustele kokku 25 373 lapsevanemat.

Alushariduse rahuloluküsitlustest võttis osa 572 lasteaeda. Õpetajate küsitlustele vastas 10 253 õpetajat  ja lapsevanemate küsitlustele kokku 22 714 lapsevanemat.

Kool on ajavahemikul 28. juuni-1.august suletud.

Meil on KOLLEKTIIVPUHKUS

Direktor viibib puhkusel 28. juuni-10.august

2.august-10.august asendab direktorit majandusjuht KARIS SÖÖNURM karis@alulakool.edu.ee, 48 68349

 

Avaldusi 1. klassi astumiseks koos nõutavate dokumentidega võtame vastu alates

1. juunist kuni 30. juunini

Väljavõte Alu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast.

  (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem määratud või valitud kooli oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  3) koolivalmiduskaard selle olemasolul;
  4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.