Category Archive : Määratlemata

Teade koolieelikute vanematele: vallavalitsus ootab vahemikus 01.03.-30.04.2023 (kaasa arvatud) vanematelt taotluseid lastele elukohajärgse kooli määramiseks.

Protsessi reguleeriv Rapla Vallavalitsuse määrus on leitav vallavalitsuse kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/419022019006.

Elukohajärgse kooli määramise taotluse vorm on samuti leitav vallavalitsuse kodulehelt https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.