Hea Alguskiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3)tek_logoHitsa-logo

Aadress: Keskuse tee 4, Alu 79601 Rapla vald

E-mail:kool@alulakool.edu.ee

Direktor: Ülle Riisalu – 486 8326 ; 55694827
Sekretär: Aire Osmin – 486 8349
Õpetajate tuba: 486 8286; 58190989
Lasteaia õpetajad: 486 8349; 58190988
Majandusjuhataja: Sirje Jairus – 486 8349

Rapla Vallavalitsuse haridusnõunik: Tiina Roosimägi 489 0547

Haridus- ja teadusministeerium www.hm.ee

1. septembrist asusid neljas piirkonnas (Põhja, Lääne, Ida, Lõuna) tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuseõiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamineoma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Haridus- ja Teadusministeeriumi põhja piirkonna (Tõnismägi 11, Tallinn) ekspert on Kristina Johannes.

Tema kontaktandmed: Kristina.Johannes@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6468; lauatelefon 735 4069