Meie kool on neljaklassiline. Lisaks töötab meil veel väikeklass 4. klassi õpilastele ja  väikeklass liitklassina 1.-4. klassi õpilastele ja väikeklass 3. klassi õpilastele. Nendesse klassidesse võtame õpilasi ainult nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Koolis on kokku 60 õpilast.

 

Meil on seitse klassiõpetajat. Inglise keelt, kehalist kasvatust , muusikat ja robootikat õpetavad meil eriala spetsialistid. Töö- ja tehnoloogioaõpetuse alateemana õpetame  robootika aluseid ühe ainetunni ulatuses igas klassis.

 

Kool on liitunud  projektiga ” Kiusamisest vaba kool”.

Kool on liitunud e-kooliga STUUDIUM 

https://alu.ope.ee/

 

I kooliastmes ( I-III klassis) on sõnaline hindamine, alates IV klassist numbriline hindamine.Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus 01.09.2016.a.

Koolis töötavad muusikaring ( plokkflööt), ansamblid,  loovusring , mudilaskoor ,  puidutöö ja spordiring. Peale tunde on võimalik viibida pikapäevarühmas, kus õpilasi ka toitlustatakse.

Õppeaasta prioriteet ja eesmärgid 2017- 2018

Üldtööplaan-2017-2018

 Tunniplaan 2017-2018

Alu Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord – Riigi Teataja

Kooli õppekava

https://stuudium.com/ainekavad/alu

Kooli kodukord

Dokumentide loetelu kehtima hakkamine 01.04.2013

Asjaajamiskord kehtima hakkamine 01.03.2013

 Õpilastele sõidusoodustuse voimaldamise kord Rapla vallas