Category Archive : Määratlemata

Avaldusi 1. klassi astumiseks koos nõutavate dokumentidega võtame vastu alates

1. juunist kuni 30. juunini

Väljavõte Alu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast.

  (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem määratud või valitud kooli oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  3) koolivalmiduskaard selle olemasolul;
  4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

Alates neljapäevast, 11.03.2021, on 1.-4. klass distantsõppel. 2.-4. eriklass on kontaktõppel koolis. Kõik oluline õppetööd puudutav info saadetakse ja pannakse üles Stuudiumisse. Distantsõpe korraldatakse järgneva tunniplaani alusel:

Murede ja küsimuste korral võtke ühendust klassijuhatajaga või sille@alulalakool.edu.ee