Category Archive : Määratlemata

Kool on ajavahemikul 28. juuni-1.august suletud.

Meil on KOLLEKTIIVPUHKUS

Direktor viibib puhkusel 28. juuni-10.august

2.august-10.august asendab direktorit majandusjuht KARIS SÖÖNURM karis@alulakool.edu.ee, 48 68349

 

Avaldusi 1. klassi astumiseks koos nõutavate dokumentidega võtame vastu alates

1. juunist kuni 30. juunini

Väljavõte Alu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast.

  (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem määratud või valitud kooli oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  3) koolivalmiduskaard selle olemasolul;
  4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.