Category Archive : Määratlemata

Teade koolieelikute vanematele: vallavalitsus ootab vahemikus 01.03.-30.04.2023 (kaasa arvatud) vanematelt taotluseid lastele elukohajärgse kooli määramiseks.

Protsessi reguleeriv Rapla Vallavalitsuse määrus on leitav vallavalitsuse kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/419022019006.

Elukohajärgse kooli määramise taotluse vorm on samuti leitav vallavalitsuse kodulehelt https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.

Alu Kool kuulutab välja konkursi

VÄIKEKLASSI ÕPETAJA

ametikoha täitmiseks.

Ootame sind kandideerima, kui oled rõõmsameelne, hea pingetaluvusega, kohusetundlik ning  Sul on valmisolek meeskonnatööks ja õpetaja ametikohale vastav kvalifikatsioon.

Pakume:

  • kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
  • sõbralikke kolleege
  • enesearendamise võimalusi

Tööle asumise aeg  09.01.2023

Avaldus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja CV saata 08.01. 2023 aadressile Keskuse tee 4, 79601, Alu, Rapla vald või e-postiga kristiine@alulakool.edu.ee

Info telefonil 56906778