1. klassi koha saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus

Teade koolieelikute vanematele: vallavalitsus ootab vahemikus 01.03.-30.04.2023 (kaasa arvatud) vanematelt taotluseid lastele elukohajärgse kooli määramiseks.

Protsessi reguleeriv Rapla Vallavalitsuse määrus on leitav vallavalitsuse kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/419022019006.

Elukohajärgse kooli määramise taotluse vorm on samuti leitav vallavalitsuse kodulehelt https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.

about author

Kristiine Vahtramäe

kristiine@alulakool.edu.ee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.