Muudatused lasteasutuste määrustes

Lugupeetud lapsevanemad,
Edastame info, mis puudutab määruste muudatusi Rapla vallas. Saate nendega tutvuda allolevatel aadressidel:

„Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas“ muudetud kujul on leitav

https://www.riigiteataja.ee/akt/420102020010

„Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“ muudetud kujul on leitav

https://www.riigiteataja.ee/akt/401102020013?leiaKehtiv

about author

Kristiine Vahtramäe

kristiine@alulakool.edu.ee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.