Tööpakkumine direktorile

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Alu Kooli direktori ametikohale koormusega 1,0.

Alu Kool on 150 õpilase ja keskmiselt 30 töötajaga lasteaed-algkool Raplamaal, Alu alevikus. Kooli visioon on olla usaldusväärne lasteaed-kool, turvaline ja pidevalt arenev, pakkudes esteetiliselt kaunist, kaasaegset, lapsesõbralikku õpi- ja kasvukeskkonda ning tagades võimete- ja huvikohased õppimis- ja arenguvõimalused igale lapsele. Kool ja lasteaia 4 rühma asuvad Alu alevikus, üks lasteaiarühm 10 km kaugusel Kodilas. Kooli direktor juhib kooli igapäevast töökorraldust, planeerib muudatusi ja viib neid ellu, loob tugeva meeskonnatunde, eesmärgistab ja planeerib meeskonna arengut, korraldab ladusa ja piisava sise- ning väliskommunikatsiooni. Juhi oluline ülesanne on tunnetada kogukonna ootusi ja teha kooli arendamiseks avatud koostööd nii kohaliku piirkonna kui kooli pidajaga ning osaleda erinevates koolielu rikastavates kogukonna projektides ja algatustes.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon) ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (sh organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas);
• algatus- ja otsustusvõime, muudatuste planeerimise ja elluviimise oskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• kiire õpivõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• väga heal tasemel eesti keele oskus;
• sõiduki juhtimisoskus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus.

Meiega liitudes on Sul võimalus:
• teha tähendusrikast, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd kiiresti arenevas asutuses;
• keskenduda kooli sisulisele arendamisele;
• luua innovatiivne ja koostöötav kaasaegse õpikeskkonnaga lasteaed-kool ning seejuures õppida ja juhina areneda.

Kui otsustad väljakutse vastu võtta, siis pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• hästi töötavat kollektiivi;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus koos palgasooviga;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• motivatsioonikiri (max 2 lk) või visioonivideo „Mina Alu Kooli direktorina” (max 5 min), mis sisaldab visiooni ja tegevuskava haridusasutuse juhina;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: august 2022
Dokumendid märksõnaga „Konkurss Alu Kool” palume esitada hiljemalt 30. juunil 2022 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Lisainfo Jüri Vaher, juri.vaher@rapla.ee, telefon 5389 2441.

about author

Kristiine Vahtramäe

kristiine@alulakool.edu.ee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.