Dokumentide vastuvõtmine 1. klassi astumiseks

Avaldusi 1. klassi astumiseks koos nõutavate dokumentidega võtame vastu alates

1. juunist kuni 30. juunini

Väljavõte Alu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast.

  (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem määratud või valitud kooli oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  3) koolivalmiduskaard selle olemasolul;
  4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

about author

Kristiine Vahtramäe

kristiine@alulakool.edu.ee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.