HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2014, 1

Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 27.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” paragrahvi 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev määrus kehtestab vanemate kaetava osa määra (edaspidi kohatasu) Rapla valla koolieelsetes munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ühe lapse kohta kuus ja selle tasumise korra.

§ 2.  Kohatasu

 (1) Kohatasud lasteasutustes kehtestatakse järgnevalt:
 1) Alu Lasteaed-Algkool 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
 2) Hagudi Põhikool 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
 3) Kodila Põhikool 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
 4) Rapla Erilasteaed Pääsupesa 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
 5) Rapla Lasteaed Naksitrallid 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
 6) Rapla Lasteaed Päkapikk 6 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
 7) Rapla Lasteaed Kelluke 8 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
 8) Kuusiku Lasteaed Tareke 4 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

 (2) Osaajalise koha tasu on 20% paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1–8 nimetatud kohatasu määrast iga kohalkäimise päeva eest nädalas.

§ 3.  Kohatasu soodustused

 (1) Pere, kellel Rapla valla lasteasutustes õpib kaks last ning laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas, rakendatakse vanema taotlusel kohatasu soodustust 50 % käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1–8 sätestatud määrast.

 (2) Pere, kellel Rapla valla lasteasutustes ja/või statsionaarse õppega üldhariduskoolides õpib kolm või enam last ning laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas, on vanema taotlusel kohatasu tasumisest vabastatud.

 (3) Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

 (4) Soodustus määratakse peale andmete kontrollimist taotluse esitamise kuust.

§ 4.  Kohatasu maksmine

 (1) Kohatasu makstakse 11 kuu eest aastas. Tasu ei arvestada juulikuu eest.

 (2) Perioodil, mil vanema kirjaliku taotluse ja lasteaia direktori käskkirja alusel ei kasutata lasteaiakohta järjestikku enam kui 6 kuud, kohatasu ei arvestata.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2012. a määrus nr 22 ”Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. septembril 2014. a.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees