08 Jan

Vanemate poolt kaetava osa maara kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes (27.02.2014 nr 2)

Seoses miinimumpalga tõusuga 500 euroni, on vastavalt Rapla  Vallavalitsuse

27. veebruari 2014. a  määrusele nr 2  alates 01.01.2018.a

Alu Kooli lasteaiarühmades kohatasu 30 eurot kuus.