07 dets

Jõulupeod »

Jõulupeod 2017

05 dets

24 aug

Õpilaste sõidusoodustusest 2017 »

_Õpilastele sõidusoodustused 2017

24 aug

Lasteaia kohatasu soodustus »

Head lasteaialaste vanemad!
Riputan meeldetuletuseks üles :
Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes – Riigi Teataja
Lasteaia kohatasu soodustuse taotl

16 aug

Toetus I klassi astujale »

Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/412042016056?leiaKehtiv

8. Toetus 1. klassi astujale

(1) Toetuse suurus lapsele on 70 eurot.

14 aug

Kooliaasta avaaktus »

Alu Kooli algava õppeaasta avaaktus (1)

14 aug

Artikkel ajakirjast ” Märka last”. »

Nõuandeid esimesse klassi mineva lapse vanemale – Ajakiri Märka Last

14 aug

11 aug

Vajaminevad õppevahendid I klassis 2017/2018 »

Esimeses klassis vajaminevad õppevahendid (1)

02 aug

2017/2018. õa koolivaheajad »

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
Vastu võetud 23.08.2016 nr 56
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.
§ 1.  2017/2018.