Rühmad suvisel perioodil 2018

 

 

Rapla valla lasteaedade järjekordi saab vaadata aadressil: http://soft.sepeks.ee/rapla/

1Õppeaasta prioriteet ja eesmärgid 2017- 2018

2. Üldtööplaan-2017-2018

3. Lasteaia-päevakava-2017-2018

4. Rapla Vallavalitsuse 20. veebruari 2012.a määrus nr 4 “Rapla valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvotu , sealt valjaaravamise ja tasu maksmise kord ” .

5. Alu Kooli lasteaia õppekava 2016

6. Alu Kooli lasteaia kodukord alates 01.05.2015

7. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus ( väljavõte lasteaia õppekavast).

 Lasteaiast

Meie lasteaias on 5 rühma. 1 sõimerühm  3 aiarühma ja Kodilas on 1 liitrühm. Kokku on lasteaias 89 last. 

Mürakarud– õpetaja Signe Rannu, assistendid Piret Ideon ja Siret Varimõis

Kaisukarud – õpetaja Ene Ilusmäe, assistendid Maie Kaljumets ja Merike Ant

Päikesejänkud– Maili Graumann, Heli Tali, õpetaja abi Irja Lugima

Naerulinnud– õpetajad Heli Võigemast, Ulvi Kikkas, õpetaja abi Kairi Karu

Metsapõnni– õpetajad Riina Künnapas, Ivi Vaiknurm ja õpetaja abi Marju Volmer

Muusikaõpetaja– Kai Kuusemets Alu rühmad, Ivi Vaiknurm Metsapõnni rühm

Liikumisõpetaja– Virve Pärn Päikesejänkude rühmas

Lasteaed on avatud iga päev 7.00-19.00

Rühmade telefoni numbrid: Kaisukarud 56252093, Mürakarud 56298928, Päikesejänkud 58190988, Naerulinnud 56233073 , Metsapõnni 4894809

Töötame Hea Alguse metoodika järgi.

Hea Alguse metoodikast saate lugeda lasteaia õppekavast.