Rapla valla lasteaedade järjekordi saab vaadata aadressil: http://soft.sepeks.ee/rapla/

1Õppeaasta prioriteet ja eesmärgid 2017- 2018

2. Üldtööplaan-2017-2018

3. Lasteaia-päevakava-2017-2018

4. Rapla Vallavalitsuse 20. veebruari 2012.a määrus nr 4 “Rapla valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvotu , sealt valjaaravamise ja tasu maksmise kord ” .

5. Alu Lasteaia-Algkooli lasteaia õppekava 2016

6. Alu Lasteaia-Algkooli lasteaia kodukord alates 01.05.2015

7. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus ( väljavõte lasteaia õppekavast).

 Lasteaiast

Meie lasteaias on 5 rühma. 1 sõimerühm  3 aiarühma ja Kodilas on 1 liitrühm. Kokku on lasteaias 83 last. 

Mürakarud- õpetaja Signe Rannu, assistendid Piret Ideon ja Siret Varimõis

Kaisukarud – õpetaja Ene Ilusmäe, assistendid Maie Kaljumets ja Merike Ant

Päikesejänkud- Maili Graumann, Heli Tali, õpetaja abi Irja Lugima

Naerulinnud- õpetajad Heli Võigemast, Ulvi Kikkas, õpetaja abi Kairi Karu

Metsapõnni- õpetajad Riina Künnapas, Ivi Vaiknurm ja õpetaja abi Marju Volmer

Muusikaõpetaja- Kai Kuusemets Alu rühmad, Ivi Vaiknurm Metsapõnni rühm

Liikumisõpetaja- Virve Pärn Päikesejänkude rühmas

Lasteaed on avatud iga päev 7.00-19.00

Rühmade telefoni numbrid: Kaisukarud 56252093, Mürakarud 56298928, Päikesejänkud 58190988, Naerulinnud 56233073 , Metsapõnni 4894809

Töötame Hea Alguse metoodika järgi.

Hea Alguse metoodikast saate lugeda lasteaia õppekavast.