Autor: Ülle Riisalu

Alates neljapäevast, 11.03.2021, on 1.-4. klass distantsõppel. 2.-4. eriklass on kontaktõppel koolis. Kõik oluline õppetööd puudutav info saadetakse ja pannakse üles Stuudiumisse. Distantsõpe korraldatakse järgneva tunniplaani alusel:

Murede ja küsimuste korral võtke ühendust klassijuhatajaga või sille@alulalakool.edu.ee