Sisehindamise-aruanne-jaanuar-2018.a.

Õppeaasta aruanne 2014-2015 . õa

Õppeaasta aruanne 2015-2016. õa.

Õppeaasta aruanne 2016-2017. õa

Kogu arvuline info lasteaia ja kooli kohta on nähtav    HaridusSilm 

andmebaasis http://www.haridussilm.ee/